Pasikeitė laikai, nebeliko tiek daug žodžių, susitiksime kitose vietose, būtinai

http://instagram.com/taialma